روشنايي قرص كامل ماه چند برابر هلال ماه ميباشد؟

روشنايي قرص كامل ماه چند برابر هلال ماه ميباشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی