روشنايي قرص كامل ماه چند برابر هلال ماه ميباشد؟

روشنايي قرص كامل ماه چند برابر هلال ماه ميباشد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 6برابر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی