چرا کودکان و نوجوانان و جوانان به ملکوت نزدیک ترند ؟

چرا کودکان و نوجوانان و جوانان به ملکوت نزدیک ترند ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • چون دل های پاکی دارند (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی