در اين آيه توصيه به ميانه روي در امور شده است ؟

در اين آيه توصيه به ميانه روي در امور شده است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی