4 - عبارت قرآني : « ان يشأ يذهبكم و يأت بخلقٍ جديدٍ » بيش از همه بيان گر كدام گزينه است ؟

4 - عبارت قرآني : « ان يشأ يذهبكم و يأت بخلقٍ جديدٍ » بيش از همه بيان گر كدام گزينه است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی