کدام بازیکن10دقیقه3تا گل در دربی زد؟(تیم هم 10نفره بود)

کدام بازیکن10دقیقه3تا گل در دربی زد؟(تیم هم 10نفره بود)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی