علامتی که در سمت چپ پنج خط حامل قرار می گیرد چه نام دارد؟

علامتی که در سمت چپ پنج خط حامل قرار می گیرد چه نام دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی