حياء، اخلاقي زيبا و پسنديده است. .. این سخن از کیست؟؟؟؟

حياء، اخلاقي زيبا و پسنديده است. .. این سخن از کیست؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی