چه کسی قران را به چهارده روایت از حفظ داشت ؟

چه کسی قران را به چهارده روایت از حفظ داشت ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی