پرمصرف ترین میوه ی کشور آمریکا چیست ؟

پرمصرف ترین میوه ی کشور آمریکا چیست ؟

تاکنون 27 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • موز (17 نفر)
  • آناناس (10 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی