عکس: 278507 چمن11

 

278507 چمن11
این عکس تاریخ 14 فروردين 1400 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:278507] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:278507] استفاده کنید.

چمن11

دنیا جای خوبی برای شاعر شدن نبود..اینبار که برگردم درخت میشوم..
خانم،

عضو قدیمی سایت