عکس: 273530 مافیا

 

273530 مافیا
این عکس 798 بار دیده شده - این عکس تاریخ 26 تير 1399 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:273530] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:273530] استفاده کنید.

مافیا

چون قناری به قفس؟ یا چو پرستو به سفر؟ هیچیک، من چو کبوتر نه رهایم نه اسیر...
آقا،

عضو با تجربه