عکس: 272991 حسن1344

 

272991 حسن1344
این عکس 80 بار دیده شده - این عکس تاریخ 28 خرداد 1399 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:272991] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:272991] استفاده کنید.

حسن1344

دراین خاک دراین خاک دراین مزرعه پاک بجز عشق بجز مهر بذر دیگری نپاشیم
آقا، اصفهان

عضو قدیمی سایت