عکس: 267330 زئووس0831

 

به این عکس امتیاز دهید:

267330 زئووس0831
این عکس 7 بار دیده شده - این عکس تاریخ 13 آذر 1398 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:267330] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:267330] استفاده کنید.

زئووس0831

مرا .... تو ؛ بی سببی ، نيستی ! [ به راستی صلت کدام قصيده ای ای غزل ] ؟
آقا، کرمانشاه

عضو قدیمی سایت
عضو با تجربه