عکس: کیا جوک نمفرستن؟ نعمه

 

کیا جوک نمفرستن؟ نعمه
این عکس 160 بار دیده شده - این عکس تاریخ 20 مهر 1397 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:236606] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:236606] استفاده کنید.

نعمه

#خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش
خانم، خراسان رضوی