عکس: خدایا معجزه کن راه دوری نمیره نعمه

 

خدایا معجزه کن راه دوری نمیره نعمه
این عکس 308 بار دیده شده - این عکس تاریخ 19 مهر 1397 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:236493] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:236493] استفاده کنید.

نعمه

#خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش
خانم، خراسان رضوی