عکس: 21847 مهدی كیانی

 

به این عکس امتیاز دهید:

21847 مهدی كیانی
این عکس 43 بار دیده شده - این عکس تاریخ 28 تير 1394 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:21847] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:21847] استفاده کنید.

مهدی كیانی

در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم !! تو فقط دست دادی.. و من.. همه چیز از دست دادم من هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماند، و تو هر روز تلاش می
آقا، بوشهر

عضو قدیمی سایت