عکس: 205864 فردین_ستاره

 

به این عکس امتیاز دهید:

205864 فردین_ستاره
این عکس 70 بار دیده شده - این عکس تاریخ 06 آذر 1396 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:205864] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:205864] استفاده کنید.

فردین_ستاره

خدایا... انتهای دریا را برکه هانمی فهمند... پس ببخش اگر گاهی گم می کنم نشانت را...
آقا، کرمانشاه

عضو قدیمی سایت