عکس: 201847 shah omid

 

به این عکس امتیاز دهید:

201847 shah omid
این عکس 441 بار دیده شده - این عکس تاریخ 27 مهر 1396 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:201847] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:201847] استفاده کنید.

shah omid

دانی که چرا در سیر خود آهسته میلغزد قلم...ترسد زند ظلمی را در حق مظلومی رقم
آقا، قزوین

عضو قدیمی سایت