عکس: 198428 shah omid

 

به این عکس امتیاز دهید:

198428 shah omid
این عکس 17 بار دیده شده - این عکس تاریخ 01 مهر 1396 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:198428] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:198428] استفاده کنید.

shah omid

دانی که چرا در سیر خود آهسته میلغزد قلم...ترسد زند ظلمی را در حق مظلومی رقم
آقا، قزوین

عضو قدیمی سایت