عکس: 193570 عرفان16

 

193570 عرفان16
این عکس 53 بار دیده شده - این عکس تاریخ 25 مرداد 1396 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:193570] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:193570] استفاده کنید.

عرفان16

صداقت..پاکی..باوفا بودن
آقا، قم