عکس: شُـده آیـا بـه ڪلنجـار نشیـنی ڪہ چـہ شُـد ... ؟ مَـن بـه ایـن دردِ پُـر ابهـام دچـارم هـر شـب ....! boghz eshgh

 

شُـده آیـا بـه ڪلنجـار نشیـنی ڪہ چـہ شُـد ... ؟ مَـن بـه ایـن دردِ پُـر ابهـام دچـارم هـر شـب ....! boghz eshgh
این عکس 1,104 بار دیده شده - این عکس تاریخ 27 فروردين 1396 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:177010] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:177010] استفاده کنید.

boghz eshgh

شـرحـے زِ حـال و حـالـے زِ شـرح نـیسـت ...
، تهران

عضو قدیمی سایت