عکس: 160118 گلشید

 

160118 گلشید
این عکس تاریخ 23 دي 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:160118] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:160118] استفاده کنید.

گلشید

خدایا : راهی نمی بینم اینده پنهان است.....اما مهم نیست!همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را..........
،