عکس: 160117 ملکه بابا

 

160117 ملکه بابا
این عکس 133 بار دیده شده - این عکس تاریخ 23 دي 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:160117] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:160117] استفاده کنید.

ملکه بابا

خدایا نفسم رابگیر ولی هم نفسم را نه
خانم، خوزستان