عکس: 157068 مهدی كیانی

 

به این عکس امتیاز دهید:

157068 مهدی كیانی
این عکس 7 بار دیده شده - این عکس تاریخ 11 دي 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:157068] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:157068] استفاده کنید.

مهدی كیانی

در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم !! تو فقط دست دادی.. و من.. همه چیز از دست دادم من هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماند، و تو هر روز تلاش می
آقا، بوشهر

عضو قدیمی سایت