عکس: 150923 کوخا

 

150923 کوخا
این عکس 117 بار دیده شده - این عکس تاریخ 11 آذر 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:150923] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:150923] استفاده کنید.

کوخا

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران برتو نخواهند نوشت من اگر نیکم واگر بد تو برو خود راباش هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت.
آقا، لرستان

عضو قدیمی سایت