عکس: 138142 گلشید

 

138142 گلشید
این عکس 141 بار دیده شده - این عکس تاریخ 01 مهر 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:138142] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:138142] استفاده کنید.

گلشید

خدایا : راهی نمی بینم اینده پنهان است.....اما مهم نیست!همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را..........
،