عکس: 130770 گلشید

 

130770 گلشید
این عکس 66 بار دیده شده - این عکس تاریخ 31 مرداد 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:130770] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:130770] استفاده کنید.

گلشید

خدایا : راهی نمی بینم اینده پنهان است.....اما مهم نیست!همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را..........
،