عکس: عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست .. کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. ... خـــــدا ، بـــــرای ِ بـــــشر .. ایــــستــاده “دســ سعیدآذری

 

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..  کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. ... خـــــدا ،  بـــــرای ِ بـــــشر ..  ایــــستــاده “دســ سعیدآذری
این عکس 39 بار دیده شده - این عکس تاریخ 29 خرداد 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:113978] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:113978] استفاده کنید.

سعیدآذری


،

عضو قدیمی سایت