بازار و نیازمندی قم

کلیه این اطلاعات توسط اعضای سایت Ordup.Com ثبت شده. اگر ایرادی محتوای مطالب میبینید شما نیز میتوانید آنرا اصلاح کنید.

قم

عکی از تیمچه تاریخی بازار قم

بازار قم

بازار قم

بازار قم با مجموعه اي از راسته ، چهار سوق ، سرا و تيمچه ، جزيي از بافت قديم شهر قم به شمار مي رود . اين مجموعه شامل دو راسته ي سر پوشيده با پوشش گنبدي است . سرپوشيده بودن بازار يك سو به سنت معماري بازار باز مي گردد وازسوي ديگر به خاطر گرماي شديد تابستان و سرماي شديد زمستان وناشي از هواي كويري قم است .


تهويه و نور رساني بازار از طري...

معرفی کامل قم

بازار قم

آب و هوای قم

مکان های دیدنی قم

فرهنگ و آداب و رسوم قم

سوغات و صنایع دستی قم

عکس قم