در صورت بروز مشکل در ورود با آیدی یاهو parham.parsa_82 و یا شماره 09359113728 و یا ایمیل info@ordup.com تماس بگیرید.

برای تماس سریع میتوانید با یکی از مدیران زیر صحبت کنید
چت قروه | چت رفسنجان | چت هویزه | چت چمستان | چت روم صفاشهر | چت البرز | چت خاوران | چت قشم | چت روم قوچان | چت روم لپوئی |