در صورت بروز مشکل در ورود با آیدی یاهو parham.parsa_82 و یا شماره 09359113728 و یا ایمیل info@ordup.com تماس بگیرید.

برای تماس سریع میتوانید با یکی از مدیران زیر صحبت کنید
چت روم فرهادگرد | چت روم مود | چت روم گالیکش | چت روم ایوان | چت اندیشه | چت روم تربت حیدریه | چت نراق | چت روم بندر عباس | چت قیدار | چت ایجرود |