فیزیک

استخدام در موزه علوم و فناوری
موزه علوم و فناوری، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های موزه داری، فیزیک ، ارتباطات اجتماعی ، روزنامه نگاری، مدیریت رسانه و روابط عمومی، متقاضیان را به همکاری دعوت کرد.
٢٧ فروردين ٩٣ از rouzegareno.ir

متخصصان فیزیک

استخدام کارشناس فیزیک

moein4444

فیزیک

tara_bala

فیزیک

لی لی

فیزیک

alijaaaan

فیزیک

hasti77

فیزیک

برای آشنایی با همه متخصصان رشته فیزیک در سایت اینجا را کلیک کنید

فیزیک مدرس آموزش فیزیک علم فیزیک فیزیک اتمی ، مولکولی فیزیک حالت جامد و الکترون فیزیک ذره ای فیزیک کاربردی کمیت های اصلی فیزیک

فیزیک مدرس زرنق
آموزش فیزیک شهمیرزاد
علم فیزیک علی آباد
فیزیک اتمی ، مولکولی حبیب‌آباد
فیزیک حالت جامد و الکترون کاشان
فیزیک ذره ای طارم
فیزیک کاربردی مراغه
کمیت های اصلی فیزیک خواف

استخدام در استان ها