بوشهر

بانک صادرات استخدام می‌کند
این بانک در استان‌های تهران، آذربایجان غربی ، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان جهت تصدی شغل بانکدار (تحویلدار) از داوطلبان مرد واجد شرایط دعوت به همکاری کرده است.
١٣ ساعت قبل از rouzegareno.ir
استخدام در بوشهر