مدیر سایت:
موفق ترین مدیران چت:
موفق ترین ویراستاران:
مسئول رسیدگی به تخلفات: حامدک
مدیران چت روم:
تاریخ عضویت تاریخ آخرین حضور
مدیر 2 سال 89 شنبه 13 دي 1399
 
ویراستاران اورداپ:
تاریخ عضویت تاریخ آخرین حضور
 
عضو محبوب: الناز33
عضو محبوب: sahariii
عضو محبوب: setare00
عضو محبوب: maryam p r
عضو محبوب: پینار

اولویت در انتخاب یا باقی ماندن، دفعات حضور در سایت ( در هر 36 ساعت ) است.

در اینجا منظور از امتیاز، اعتبار کاربران نیست.