مدیر سایت:
موفق ترین مدیران چت:
موفق ترین ویراستاران:
مسئول رسیدگی به تخلفات: حامدک
مدیران چت روم:
تاریخ عضویت تاریخ آخرین حضور
مدیر 2 سال 89 پنجشنبه 21 فروردين 1399
 
ویراستاران اورداپ:
تاریخ عضویت تاریخ آخرین حضور
 
عضو محبوب: مهسا 29
عضو محبوب: parnya
عضو محبوب: setare00
عضو محبوب: _گندم_
عضو محبوب: سمن بوشهر

اولویت در انتخاب یا باقی ماندن، دفعات حضور در سایت ( در هر 36 ساعت ) است.

در اینجا منظور از امتیاز، اعتبار کاربران نیست.