پیش بینی آب و هوای شهرهای استان گلستان

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

آزادشهر

پنج شنبه

صاف
صاف. Low 11C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low 11C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High around 20C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
صاف تا partly ابری. Low around 10C. باد light and variable.

شنبه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High 21C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 9C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 26C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

آق‌قلا

چهارشنبه

صاف
Sunny. High 23C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low نزدیک به 10C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Sunny, along with a few afternoon clouds. High 28C. باد NE از 5 تا 10 کیلومتر در ساعت, becoming WSW and increasing تا 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low 11C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High 21C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A few clouds from time تا time. Low نزدیک به 10C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 21C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Cloudy skies early will become partly ابری lازer از night. Low around 10C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

بندر گز

پنج شنبه

بارانی
Chance of showers. Low 9C.

پنج شنبه شب

nt_بارانی
Cloudy with showers. Low 9C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

جمعه

بارانی
Rain showers early with some sunshine lازer in day. High 18C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

جمعه شب

nt_صاف
A few clouds from time تا time. Low 11C. باد light and variable.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High نزدیک به 20C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 9C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 27C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

ترکمن

چهارشنبه

صاف
Sunny. High 22C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Generally sunny. High 26C. باد NE از 5 تا 10 کیلومتر در ساعت, becoming WNW and increasing تا 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A few clouds from time تا time. Low 11C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
نیمه ابری. High 18C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low نزدیک به 10C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Showers در صبح, پس از آن کمی ابری در بعد از ظهر. High نزدیک به 20C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low around 10C. باد light and variable.

رامیان

علی‌آباد

جمعه

ابری
A few showers early with mostly ابری conditions lازer in day. High نزدیک به 20C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low نزدیک به 10C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 21C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 8C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 26C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 12C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 28C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 12C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

کردکوی

جمعه

ابری
A mix of clouds and sun. High 18C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 10C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunny along with a few clouds. High 21C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 9C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 28C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 26C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 13C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

کلاله

پنج شنبه

ابری
Sun and clouds mixed. High 27C. باد light and variable.

پنج شنبه شب

nt_ابری
صاف تا partly ابری. Low نزدیک به 10C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
نیمه ابری skies. High نزدیک به 20C. باد light and variable.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

شنبه

صاف
Mostly sunny skies. High 21C. باد light and variable.

شنبه شب

nt_ابری
A few clouds from time تا time. Low 9C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Sunny. High نزدیک به 25C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low around 10C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

گرگان

جمعه

ابری
نیمه ابری. High 19C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Some clouds this evening will give way تا mainly صاف skies overnight. Low نزدیک به 10C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunny along with a few clouds. High 21C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 9C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 27C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 12C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 28C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

گنبد کاووس

جمعه

ابری
A mix of clouds and sun. High around 20C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low نزدیک به 10C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunshine and some clouds. High 23C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 9C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 27C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 11C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 31C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 12C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

مراوه‌تپه

سه شنبه

بارانی
A few showers early with mostly sunny conditions lازer in day. High 17C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

سه شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف. Low 6C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه

صاف
Sunny skies. High 21C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 9C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Sunny, along with a few afternoon clouds. High 28C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low 12C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Abundant sunshine. High 22C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low نزدیک به 10C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

مینودشت

پنج شنبه

صاف
صاف. Low 10C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 10C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High 19C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low around 10C. باد light and variable.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 21C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 8C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High نزدیک به 25C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شهرهای استان گلستان

اگر اطلاعات آب و هوای هرکدام از شهرهای فوق اشتباه است لطفا روی نام آن کلیک کنید و در صفحه ای که باز میشود مختصات GPS یا طول و عرض جغرافیایی آن را اصلاح کنید

استان های ایران