پیش بینی آب و هوای شهرهای استان همدان

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

اسدآباد

جمعه

صاف
Mainly sunny. High around 20C. باد SSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low around 5C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunshine. High 19C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 4C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 21C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low around 5C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 22C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 6C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

بهار

جمعه

صاف
Sunny. High 19C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mainly صاف skies. Low نزدیک به 5C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High 18C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low 4C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 21C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 4C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 21C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 6C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

تویسرکان

جمعه

صاف
Plentiful sunshine. High 19C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A few passing clouds. Low نزدیک به 5C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Mostly sunny skies. High 17C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 4C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 19C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low نزدیک به 5C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny. High نزدیک به 20C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 6C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

رزن

چهارشنبه

ابری
نیمه ابری. Low 4C.

چهارشنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low 4C. باد light and variable.

پنج شنبه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High 18C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low around 5C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunny skies. High 19C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 4C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Sunny skies during morning hours will give way تا occasional showers در بعد از ظهر. High نزدیک به 15C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 3C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

کبودرآهنگ

جمعه

صاف
Sunny. High نزدیک به 20C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Generally صاف skies. Low نزدیک به 5C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High 17C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 4C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 21C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 5C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 22C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 7C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

ملایر

پنج شنبه

ابری
ابری skies. High 17C. باد SSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 6C. باد SSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunny skies. High around 20C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low 7C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 17C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 5C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High around 20C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 4C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

نهاوند

جمعه

صاف
Mainly sunny. High نزدیک به 20C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
صاف تا partly ابری. Low نزدیک به 5C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
A few clouds from time تا time. High 18C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 6C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 21C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 5C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 22C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 6C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

همدان

شهرهای استان همدان

اگر اطلاعات آب و هوای هرکدام از شهرهای فوق اشتباه است لطفا روی نام آن کلیک کنید و در صفحه ای که باز میشود مختصات GPS یا طول و عرض جغرافیایی آن را اصلاح کنید

استان های ایران