پیش بینی آب و هوای شهرهای استان مازندران

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

آمل

پنج شنبه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High 19C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_بارانی
نیمه ابری skies during evening giving way تا a few showers نیمه شب. Low 11C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

جمعه

بارانی
Rain showers early with mostly ابری conditions lازer in day. High around 15C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

شنبه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High 19C. باد light and variable.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 27C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

بابل

جمعه

ابری
Partly تا mostly ابری. High نزدیک به 15C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High نزدیک به 20C. باد light and variable.

شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 28C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 24C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 13C. باد light and variable.

بابلسر

پنج شنبه

ابری
Considerable cloudiness. Low 11C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
ابری skies. Low 11C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunshine along with some ابری intervals. High around 15C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A few clouds from time تا time. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High 19C. باد light and variable.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High around 25C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

بهشهر

تنکابن

جمعه

بارانی
Cloudy with a few showers. High 14C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds from time تا time. Low around 10C. باد light and variable.

شنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 18C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 12C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 22C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 19C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 13C. باد light and variable.

جویبار

چهارشنبه

صاف
Abundant sunshine. High around 20C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 10C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Mostly sunny skies. High 22C. E winds تغییر تا NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری در عصر with more clouds for lازer از night. Low 11C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High 16C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

شنبه

بارانی
Considerable cloudiness with occasional بارندگی showers. High 19C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low around 10C. باد light and variable.

چالوس

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 10C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low around 10C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High 14C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low 11C. باد light and variable.

شنبه

صاف
Sunny skies. High 17C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low around 10C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 23C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 14C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

رامسر

پنج شنبه

بارانی
Chance of showers. Low 11C.

پنج شنبه شب

nt_بارانی
پوشیده از ابر with بارندگی showers از times. Low 11C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

جمعه

بارانی
Showers early becoming a steady light بارندگی lازer in day. High 14C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

جمعه شب

nt_بارانی
Light بارندگی early. Partial صافing lازe. Low 11C. باد light and variable. احتمال بارندگی 60%.

شنبه

صاف
Sunny along with a few clouds. High 17C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 12C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 22C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low نزدیک به 15C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

ساری

سوادکوه

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 10C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A few clouds. Low نزدیک به 10C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sunshine and a few clouds with gusty winds developing during afternoon. High around 25C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Considerable cloudiness. Low نزدیک به 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Rain showers early with some sunshine lازer in day. High 22C. WSW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 7C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High نزدیک به 25C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 7C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

قائم‌شهر

دوشنبه

ابری
پر باد with sunshine. High 23C. باد SW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low نزدیک به 5C. W winds از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه

ابری
Sunny skies with gusty winds developing lازer in day. High 23C. SW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 4C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 24C. SW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 9C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High 27C. SW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low نزدیک به 10C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

گلوگاه

جمعه

ابری
A mix of clouds and sun with gusty winds. High نزدیک به 25C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
ابری this evening with showers developing نیمه شب. Low نزدیک به 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه

ابری
Chance of a shower or two during morning, followed by partly ابری skies در بعد از ظهر. High 22C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 6C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High نزدیک به 25C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 26C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

محمودآباد

جمعه

ابری
Cloudy skies this morning will become partly ابری this afternoon. High نزدیک به 15C. باد light and variable.

جمعه شب

nt_ابری
Some clouds this evening will give way تا mainly صاف skies overnight. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

شنبه

صاف
Plentiful sunshine. High 18C. باد light and variable.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 24C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 15C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High نزدیک به 20C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد light and variable.

نکا

جمعه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High 16C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low نزدیک به 10C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Mostly sunny skies. High around 20C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 9C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 27C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 26C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 13C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

نور

پنج شنبه

ابری
Sun and clouds mixed. High 18C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_بارانی
نیمه ابری skies during evening giving way تا a few showers نیمه شب. Low 11C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

جمعه

بارانی
Cloudy with showers. High نزدیک به 15C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

جمعه شب

nt_بارانی
A few showers early with mostly صاف conditions lازer از night. Low 11C. باد light and variable. احتمال بارندگی 30%.

شنبه

ابری
نیمه ابری. High 17C. باد light and variable.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 11C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 23C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 16C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

نوشهر

چهارشنبه

صاف
Abundant sunshine. High 17C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Sunshine and some clouds. High 18C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_بارانی
نیمه ابری. Low نزدیک به 10C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Some sun در صبح with increasing clouds during afternoon. High 14C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds from time تا time. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

شنبه

ابری
نیمه ابری. High 18C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low around 10C. باد light and variable.

شهرهای استان مازندران

اگر اطلاعات آب و هوای هرکدام از شهرهای فوق اشتباه است لطفا روی نام آن کلیک کنید و در صفحه ای که باز میشود مختصات GPS یا طول و عرض جغرافیایی آن را اصلاح کنید

استان های ایران