پیش بینی آب و هوای شهرهای استان فارس

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

آباده

پنج شنبه

صاف
A few clouds. Low 11C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 11C. باد light and variable.

جمعه

صاف
Mainly sunny. High 26C. باد SW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low around 10C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, becoming ENE and decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunny along with a few clouds. High نزدیک به 20C. باد SW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 5C. WSW winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 21C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 7C. باد light and variable.

ارسنجان

پنج شنبه

صاف
صاف. Low 14C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد light and variable.

جمعه

صاف
Sunny. High around 30C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
نیمه ابری. Low 14C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High 27C. باد SW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 9C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 24C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 11C. باد light and variable.

استهبان

پنج شنبه

صاف
Mostly صاف. Low 14C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 14C. باد light and variable.

جمعه

صاف
A mainly sunny sky. High around 30C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low نزدیک به 15C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High 28C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف. Low 12C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 24C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 12C. باد light and variable.

اقلید

جمعه

صاف
Sunny. High 24C. باد WSW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف تا partly ابری. Low around 10C. SW winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High نزدیک به 20C. WSW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 5C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High نزدیک به 20C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 7C. باد light and variable.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 24C. باد light and variable.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 7C. باد light and variable.

بوانات

جمعه

صاف
Mainly sunny. High 26C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A few clouds overnight. Low نزدیک به 10C. WSW winds از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری. High 23C. باد SW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low نزدیک به 5C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 19C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 6C. باد light and variable.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 24C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پاسارگاد

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 18C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 18C. باد light and variable.

جمعه

صاف
Abundant sunshine. High 31C. N winds تغییر تا WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
نیمه ابری. Low 18C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری. High 28C. SE winds تغییر تا W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 12C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 26C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جهرم

جمعه

صاف
Plentiful sunshine. High around 35C. NNE winds تغییر تا WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 20C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High 33C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 16C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 29C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 16C. باد light and variable.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 32C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 16C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

خرم‌بید

خنج

داراب

پنج شنبه

صاف
Abundant sunshine. High 33C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low 17C. WSW winds تغییر تا NE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Mainly sunny. High نزدیک به 35C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف. Low 19C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Some clouds در صبح will give way تا mainly sunny skies for afternoon. High 33C. WSW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 18C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High نزدیک به 30C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 15C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

زرین‌دشت

سپیدان

شیراز

پنج شنبه

صاف
Mostly صاف. Low 12C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 12C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 27C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف تا partly ابری. Low 13C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Mostly sunny. High around 25C. باد WSW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 9C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 23C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

فراشبند

جمعه

ابری
A mix of clouds and sun with gusty winds. High around 25C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
پر باد early with showers becoming likely نیمه شب. Low نزدیک به 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه

ابری
Cloudy skies early will become partly ابری lازer in day. High 22C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 7C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High نزدیک به 25C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 26C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

فسا

پنج شنبه

صاف
Abundant sunshine. High 31C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low 14C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunny. High 32C. N winds تغییر تا SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
نیمه ابری. Low 16C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Some clouds در صبح will give way تا mainly sunny skies for afternoon. High around 30C. WSW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 27C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 12C. باد light and variable.

فیروزآباد

قیر و کارزین

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 10C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A few clouds. Low 11C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sunny early پس از آن کمی ابری and windy lازer in day. High نزدیک به 25C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Considerable cloudiness. Low نزدیک به 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Showers در صبح, پس از آن کمی ابری در بعد از ظهر. High 22C. W winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 7C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High نزدیک به 25C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

کازرون

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 20C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A few clouds. Low around 20C. باد light and variable.

جمعه

صاف
Mostly sunny skies. High 33C. NNE winds تغییر تا WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low around 20C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 29C. SE winds تغییر تا W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 13C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 28C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

لارستان

لامرد

مرودشت

ممسنی

مهر

نی‌ریز

جمعه

صاف
Mainly sunny. High 31C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 16C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 29C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف. Low 12C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High نزدیک به 25C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 12C. باد light and variable.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 29C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 12C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

سروستان

جمعه

ابری
Sunny early پس از آن کمی ابری and windy this afternoon. High around 25C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
نیمه ابری and windy during evening. Showers developing نیمه شب. Low around 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه

ابری
Cloudy early with partial sunshine expected lازe. High 22C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 6C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 24C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 26C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.