پیش بینی آب و هوای شهرهای استان سمنان

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

دامغان

چهارشنبه

صاف
Sunny. High 18C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 9C. باد light and variable.

پنج شنبه

صاف
Sunny. High 24C. NE winds تغییر تا S از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
A mainly sunny sky. High نزدیک به 25C. NE winds تغییر تا SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Generally fair. Low 11C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارندگی
نیمه ابری در صبح سپس becoming ابری with periods of بارندگی lازer in day. High 18C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

شنبه شب

nt_بارانی
Showers در عصر, پس از آن کمی ابری overnight. Low 7C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

سمنان

چهارشنبه

ابری
Sunny and windy. High 23C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low around 10C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, becoming N and decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High 26C. NE winds تغییر تا SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sunny. Becoming windy lازe. High 28C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, becoming WSW and increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mainly صاف skies. Low 13C. NNW winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 24C. ENE winds تغییر تا SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low around 10C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شاهرود

جمعه

صاف
Mostly sunny. High 24C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Some clouds. Low 9C. باد NE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارندگی
نیمه ابری در صبح سپس becoming ابری with periods of بارندگی lازer in day. High 17C. باد NE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 80%.

شنبه شب

nt_بارانی
Rain showers در عصر, سپس صاف overnight. Low 6C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 23C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low نزدیک به 10C. باد light and variable.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 26C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 13C. باد light and variable.

گرمسار

پنج شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High 27C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 14C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
A mainly sunny sky. High 29C. باد WNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low around 15C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunny along with a few clouds. High 26C. E winds تغییر تا W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 12C. WNW winds تغییر تا NNE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 28C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 15C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

مهدی‌شهر

جمعه

ابری
پر باد with a mix of clouds and sun. High 23C. باد W از 40 تا 55 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
ابری and windy during evening. Showers developing lازe. Low نزدیک به 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه

ابری
A shower or two around area در صبح, پس از آن کمی ابری در بعد از ظهر. High 22C. باد SW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 7C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 24C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 26C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 9C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شهرهای استان سمنان

اگر اطلاعات آب و هوای هرکدام از شهرهای فوق اشتباه است لطفا روی نام آن کلیک کنید و در صفحه ای که باز میشود مختصات GPS یا طول و عرض جغرافیایی آن را اصلاح کنید

استان های ایران