پیش بینی آب و هوای شهرهای استان زنجان

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

ابهر

جمعه

ابری
Sun and clouds mixed. High 19C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 6C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Sunny early. Becoming mostly ابری with showers developing lازer in day. High 17C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 6C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 21C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 6C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 22C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

ایجرود

پنج شنبه

ابری
A mix of clouds and sun. High 17C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_بارانی
Showers this evening becoming a steady light بارندگی overnight. Low نزدیک به 5C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

جمعه

ابری
نیمه ابری. High 18C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low نزدیک به 5C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Sunshine در صبح will give way تا ابری skies and light بارندگی during afternoon. High around 15C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 4C. باد S از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Generally sunny. High around 20C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 4C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

خدابنده

جمعه

صاف
Mainly sunny تا start, سپس a few afternoon clouds. High 16C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 3C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High around 15C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف. Low 2C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 18C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 4C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 19C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low around 5C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

خرمدره

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 5C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
Some clouds. Low around 5C. باد light and variable.

جمعه

بارانی
Chance of a shower or two during morning, followed by partly ابری skies در بعد از ظهر. High around 20C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

جمعه شب

nt_صاف
A few clouds. Low around 5C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارندگی
Mostly sunny skies during morning hours will give way تا ابری skies and بارندگی در بعد از ظهر. High 16C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 4C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 22C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 6C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

زنجان

چهارشنبه

صاف
Abundant sunshine. High 13C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_ابری
Some clouds this evening will give way تا mainly صاف skies overnight. Low 2C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 16C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_بارندگی
Rain showers در عصر will evolve inتا a more steady بارندگی overnight. Low 3C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 80%. Rainfall نزدیک به 6mm.

جمعه

بارانی
پوشیده از ابر with بارندگی showers از times. High 14C. ESE winds تغییر تا W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

جمعه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 2C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Plentiful sunshine. High 17C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 4C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

طارم

جمعه

ابری
پر باد with a mix of clouds and sun. High 24C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
Cloudy skies early, سپس off and on بارندگی showers overnight. Low نزدیک به 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه

بارانی
Cloudy skies early will become partly ابری lازer in day. High 22C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 6C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High around 25C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 26C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

ماه‌نشان

جمعه

ابری
Sunshine در صبح followed by partly ابری skies and gusty winds during afternoon. High around 25C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Considerable cloudiness. Low around 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Rain showers early with some sunshine lازer in day. High 22C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 7C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High نزدیک به 25C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 26C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 9C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شهرهای استان زنجان

اگر اطلاعات آب و هوای هرکدام از شهرهای فوق اشتباه است لطفا روی نام آن کلیک کنید و در صفحه ای که باز میشود مختصات GPS یا طول و عرض جغرافیایی آن را اصلاح کنید

استان های ایران