پیش بینی آب و هوای شهرهای استان خوزستان

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

آبادان

دوشنبه

صاف

دوشنبه شب

nt_صاف

سه شنبه

صاف

سه شنبه شب

nt_ابری

چهارشنبه

صاف

چهارشنبه شب

nt_صاف

پنج شنبه

ابری

پنج شنبه شب

nt_صاف

امیدیه

دوشنبه

ابری
Sunny. High 29C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 16C. باد NNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 31C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 18C. باد NNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High 34C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
صاف skies with a few passing clouds. Low 21C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 38C. باد SSE از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 22C. SE winds تغییر تا NNE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

اندیمشک

پنج شنبه

ابری
Cloudy. High 29C. باد ENE از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 17C. باد NE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sunshine early سپس becoming ابری lازer in day. High 29C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Cloudy. Low 17C. باد light and variable.

شنبه

ابری
Some clouds در صبح will give way تا mainly sunny skies for afternoon. High 31C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low around 15C. باد light and variable.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 32C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 15C. باد light and variable.

اهواز

ایذه

جمعه

ابری
پوشیده از ابر. High 24C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies early will give way تا ابری skies lازe. Low 13C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Showers در صبح, پس از آن کمی ابری در بعد از ظهر. High 22C. E winds تغییر تا W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 24C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 9C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 26C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low around 10C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

باغ‌ملک

جمعه

ابری
پر باد with a mix of clouds and sun. High 23C. باد W از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
پر باد early with light بارندگی developing نیمه شب. Low around 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه

ابری
Chance of a shower or two during morning, followed by partly ابری skies در بعد از ظهر. High 22C. باد SW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 7C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 24C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 26C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

بندر ماهشهر

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. High 36C. باد SSE از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low 23C. S winds تغییر تا NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunshine along with some ابری intervals. High 36C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies with a few passing clouds. Low 24C. باد N از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری. High 32C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 20C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 33C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 21C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

بهبهان

پنج شنبه

صاف
نیمه ابری. Low 20C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
Some passing clouds. Low نزدیک به 20C. باد light and variable.

جمعه

صاف
Mainly sunny. High 36C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low 22C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Sunshine and clouds mixed. High 29C. باد NNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 16C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 32C. باد NNE از 5 تا 10 کیلومتر در ساعت, becoming WNW and increasing تا 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 17C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

خرمشهر

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 23C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low 23C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Some clouds در صبح will give way تا mainly sunny skies for afternoon. High 34C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies with a few passing clouds. Low 21C. باد N از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Cloudy early, becoming mostly sunny در بعد از ظهر. High 32C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 21C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 33C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 21C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دزفول

جمعه

ابری
نیمه ابری skies during morning hours will become overcast در بعد از ظهر. High 28C. باد E از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Cloudy. Low 18C. باد light and variable.

شنبه

ابری
Some clouds در صبح will give way تا mainly sunny skies for afternoon. High 31C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 15C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 32C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 16C. باد light and variable.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 34C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 17C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دشت آزادگان

پنج شنبه

ابری
Sun and clouds mixed. High نزدیک به 25C. SW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Wind increasing. A few clouds from time تا time. High 26C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
Cloudy with occasional showers lازe از night. Low 11C. باد WNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه

ابری
Cloudy skies early, followed by partial صافing. High 21C. WSW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 6C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High around 25C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 7C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

رامشیر

چهارشنبه

ابری
نیمه ابری. Low 21C.

چهارشنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 21C. باد light and variable.

پنج شنبه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High 37C. باد SE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A few clouds from time تا time. Low 23C. SSE winds تغییر تا NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
نیمه ابری skies. High 36C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low 23C. باد N از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 32C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 19C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

رامهرمز

پنج شنبه

ابری
Sun and clouds mixed. High نزدیک به 35C. باد SE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A few clouds. Low 22C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High نزدیک به 35C. NNW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
A few clouds. Low 22C. باد N از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Cloudy skies early, followed by partial صافing. High 31C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 16C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 33C. ESE winds تغییر تا WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 17C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شادگان

پنج شنبه

ابری
Sun and clouds mixed. High 36C. باد SE از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A few clouds. Low 24C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High around 35C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low 22C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High 32C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 21C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 34C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 21C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شوش

پنج شنبه

صاف
Mainly صاف. Low 18C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 18C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
نیمه ابری skies during morning hours will become overcast در بعد از ظهر. High 28C. باد light and variable.

جمعه شب

nt_ابری
Cloudy. Low 18C. باد light and variable.

شنبه

ابری
Some clouds در صبح will give way تا mainly sunny skies for afternoon. High 32C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 16C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 33C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 17C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شوشتر

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 21C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
Some clouds. Low 21C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Cloudy. High around 30C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
ابری skies. Low 19C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 32C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 16C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 33C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 17C. باد light and variable.

گتوند

دوشنبه

صاف
صاف. Low 3C.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 4C. W winds از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه

ابری
Sunny skies with gusty winds developing lازer in day. High 23C. SW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 5C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 23C. WSW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 9C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 27C. SW winds از 5 تا 10 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف. Low 11C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

لالی

جمعه

ابری
A mix of clouds and sun with gusty winds. High around 25C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
پر باد early with showers becoming likely نیمه شب. Low نزدیک به 10C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه

ابری
Cloudy skies early will become partly ابری lازer in day. High 22C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 7C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High نزدیک به 25C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 26C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

مسجد سلیمان

هندیجان

سه شنبه

صاف
Sunny. High around 30C. باد NNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 18C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه

صاف
Mostly sunny skies. High 34C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
نیمه ابری. Low 23C. باد NE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Sunny, along with a few afternoon clouds. High 36C. باد SE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف. Low 22C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunny. High 38C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف تا partly ابری. Low 24C. باد NNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.