پیش بینی آب و هوای شهرهای استان تهران

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

اسلام‌شهر

جمعه

صاف
Mostly sunny. High 24C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 13C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunny, along with a few afternoon clouds. High 23C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 11C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 26C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low around 15C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 27C. باد WNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 15C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پاکدشت

پنج شنبه

صاف
Sunshine and a few clouds. High 24C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
Some clouds this evening will give way تا mainly صاف skies overnight. Low 14C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunny. High 26C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies with a few passing clouds. Low 14C. باد N از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunshine and some clouds. High 24C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد N از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 26C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

تهران

جمعه

صاف
Plentiful sunshine. High 23C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 15C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 22C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 7C. باد N از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High نزدیک به 25C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 15C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 26C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 16C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دماوند

جمعه

صاف
Sunny. High 19C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low around 10C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری. High 16C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low 6C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 19C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 9C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 21C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low around 10C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

رباط‌کریم

ری

پنج شنبه

ابری
Sun and clouds mixed. High 22C. باد ENE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
Some clouds this evening will give way تا mainly صاف skies overnight. Low around 15C. باد NNE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
A mainly sunny sky. High 24C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low around 15C. باد N از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Except for a few afternoon clouds, mainly sunny. High 23C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 12C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 26C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low around 15C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شمیرانات

پنج شنبه

بارانی
Showers. Low 1C.

پنج شنبه شب

nt_بارانی
پوشیده از ابر with بارندگی showers از times. Low 1C. باد light and variable. احتمال بارندگی 60%.

جمعه

صاف
A few passing clouds, otherwise generally sunny. High 13C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 1C. باد light and variable.

شنبه

بارانی
نیمه ابری در صبح. Increasing clouds with periods of showers lازer in day. High 9C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه شب

nt_chancesnow
Snow showers around early. صاف skies lازer. Low -4C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. Chance of snow 40%.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 13C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 1C. باد light and variable.

شهریار

پنج شنبه

ابری
Sun and clouds mixed. High 22C. باد ESE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 13C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Mostly sunny skies. High 24C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف. Low 14C. باد NNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunshine and some clouds. High 22C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 12C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High around 25C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد NNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

فیروزکوه

پنج شنبه

صاف
صاف. Low 9C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 9C. باد light and variable.

جمعه

صاف
Mainly sunny. High 19C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies early will become overcast lازer during night. Low 9C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارندگی
نیمه ابری skies during morning hours will give way تا ابری skies and بارندگی در بعد از ظهر. High 13C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low نزدیک به 5C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 19C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 9C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

ورامین

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 13C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 13C. باد ENE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Mostly sunny skies. High 27C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low نزدیک به 15C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Sunny along with a few clouds. High 26C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 11C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 27C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 15C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شهرهای استان تهران

اگر اطلاعات آب و هوای هرکدام از شهرهای فوق اشتباه است لطفا روی نام آن کلیک کنید و در صفحه ای که باز میشود مختصات GPS یا طول و عرض جغرافیایی آن را اصلاح کنید

استان های ایران