پیش بینی آب و هوای شهرهای استان بوشهر

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

بوشهر

جمعه

صاف
Sunny. High around 30C. باد WNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low around 25C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
پر باد with a few clouds from time تا time. High 29C. باد NW از 40 تا 55 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف. Low 22C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

ابری
Sunny. Becoming windy lازe. High 27C. باد NW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 21C. NW winds از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

ابری
Sunny skies with gusty winds developing lازer in day. High 28C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 22C. N winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

تنگستان

جمعه

صاف
Plentiful sunshine. High نزدیک به 35C. NNE winds تغییر تا W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low around 25C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Mostly sunny. Becoming windy during afternoon. High نزدیک به 30C. NNW winds از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت, increasing تا 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 21C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 28C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 21C. NNE winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 29C. باد NNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 21C. باد NNE از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جم

پنج شنبه

صاف
Mainly صاف. Low 22C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
A صاف sky. Low 22C. باد light and variable.

جمعه

صاف
A mainly sunny sky. High 36C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف. Low 24C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 34C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 19C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 31C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 19C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

دشتستان

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 25C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A few clouds. Low around 25C. باد E از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Mainly sunny. High نزدیک به 35C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 25C. SW winds تغییر تا SE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Mostly sunny skies with gusty winds developing during afternoon. High 31C. WNW winds از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت, increasing تا 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 21C. باد NW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 29C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 20C. W winds تغییر تا SE از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دشتی

پنج شنبه

صاف
Plenty of sunshine. High 34C. باد SSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 25C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunny skies. High around 35C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 25C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Sunny skies with gusty winds developing lازer in day. High 32C. NW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 21C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 29C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 21C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دیر

پنج شنبه

صاف
صاف. Low 23C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 23C. باد light and variable.

جمعه

صاف
Sunny. High 36C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف. Low نزدیک به 25C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 36C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 23C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 33C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 21C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دیلم

کنگان

پنج شنبه

صاف
A mainly sunny sky. High around 35C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 25C. باد light and variable.

جمعه

صاف
A mainly sunny sky. High 36C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mostly صاف. Low 26C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

صاف
Mostly sunny. High 36C. NNW winds تغییر تا WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
Mostly صاف skies. Low 23C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 34C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 21C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

گناوه

جمعه

صاف
Plentiful sunshine. High 33C. باد WNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
صاف تا partly ابری. Low 26C. باد NNW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری skies with gusty winds. High 28C. باد NW از 40 تا 55 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 22C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 28C. باد NW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 22C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny. High 29C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 21C. WNW winds تغییر تا NE از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شهرهای استان بوشهر

اگر اطلاعات آب و هوای هرکدام از شهرهای فوق اشتباه است لطفا روی نام آن کلیک کنید و در صفحه ای که باز میشود مختصات GPS یا طول و عرض جغرافیایی آن را اصلاح کنید

استان های ایران