پیش بینی آب و هوای شهرهای استان اصفهان

این پیش بینی ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران هست که توسط اعضای سایت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهی از مدیران سایت بخواهید که مختصات شهر شما را تصحیح کنند.

آران و بیدگل

جمعه

ابری
Sun and clouds mixed. High 29C. باد NNE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Cloudy. Low 18C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
نیمه ابری. High 24C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 12C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 29C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 15C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 31C. باد light and variable.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 16C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

اردستان

جمعه

ابری
Sunshine در صبح followed by partly ابری skies and gusty winds during afternoon. High نزدیک به 30C. W winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
پوشیده از ابر. Low 16C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Cloudy skies early. A few showers developing lازer in day. High 22C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

شنبه شب

nt_ابری
Evening clouds will give way تا صافing. Low نزدیک به 10C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 26C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 13C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 29C. باد light and variable.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 15C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

اصفهان

برخوار و میمه

پنج شنبه

ابری
Considerable cloudiness. High 17C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_بارانی
Rain showers early with صاف skies overnight. Low 8C. باد SSE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

جمعه

ابری
Sunny در صبح سپس becoming ابری and windy lازer in day. High 23C. باد SE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, becoming WSW and increasing تا 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Cloudy. Low 8C. WSW winds تغییر تا SSE از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Cloudy skies early. A few showers developing lازer in day. High 16C. باد S از 5 تا 10 کیلومتر در ساعت, becoming W and increasing تا 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 4C. باد NW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High نزدیک به 20C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 6C. باد NW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

تیران و کرون

سه شنبه

صاف
Abundant sunshine. High around 20C. WSW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 0C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه

ابری
نیمه ابری skies. High 21C. باد WSW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 6C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 23C. باد WSW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 9C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sunny skies with gusty winds developing lازer in day. High 26C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Generally fair. Low 9C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

چادگان

چهارشنبه

ابری
نیمه ابری. Low 3C.

چهارشنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 3C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Mostly sunny skies. High 16C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low نزدیک به 5C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
نیمه ابری. High 19C. باد WSW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
نیمه ابری skies early سپس becoming ابری with periods of light بارندگی lازer از night. Low around 5C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

شنبه

بارانی
Cloudy with light بارندگی در صبح...سپس becoming partly ابری. High around 15C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 1C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

خمینی‌شهر

جمعه

ابری
Mostly sunny. Becoming windy this afternoon. High 24C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
نیمه ابری skies this evening will give way تا occasional showers overnight. Low 9C. W winds از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه

بارانی
A shower or two around area در صبح, پس از آن کمی ابری در بعد از ظهر. High 22C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 30%.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 7C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 24C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 26C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 9C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

خوانسار

دوشنبه

صاف
Sunny. High 12C. باد SSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low -2C. باد SSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه

صاف
Sunny skies. High 14C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

سه شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low -1C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه

ابری
نیمه ابری skies در صبح will give way تا ابری skies during afternoon. High نزدیک به 15C. باد SSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 4C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری skies در صبح will give way تا ابری skies during afternoon. High around 15C. باد SSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 7C. باد S از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

سمیرم

پنج شنبه

بارانی
Cloudy with occasional light بارندگی throughout day. High around 15C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف تا partly ابری. Low around 5C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
A mainly sunny sky. High 19C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_صاف
Mainly صاف early, سپس a few clouds lازer on. Low around 5C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
نیمه ابری early followed by increasing clouds with showers developing lازer in day. High 12C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 0C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 16C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 1C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شهرضا

سمیرم سفلی

جمعه

صاف
Sunny along with a few clouds. High 18C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low 4C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Cloudy early with showers for afternoon hours. High 11C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low -1C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 16C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 1C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 18C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 3C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

فریدن

جمعه

ابری
Sunny skies this morning will become overcast during afternoon. High 14C. باد SSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
Cloudy skies early, سپس off and on بارندگی showers overnight. Low 4C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه

بارانی
Considerable cloudiness. Occasional بارندگی showers در بعد از ظهر. High around 10C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 1C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High 16C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 1C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 18C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 2C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

فریدون‌شهر

پنج شنبه

ابری
Periods of heavy بارندگی. Low 2C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
A steady بارندگی. The بارندگی will be heavy از times. Low 2C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 100%. Rainfall نزدیک به 6mm.

جمعه

بارندگی
نیمه ابری در صبح سپس becoming ابری with periods of بارندگی lازer in day. High 11C. باد SSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

جمعه شب

nt_بارندگی
Rain. Low 3C. باد light and variable. احتمال بارندگی 80%. Rainfall نزدیک به 6mm.

شنبه

بارانی
Rain showers early with some sunshine lازer in day. High 11C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low نزدیک به 0C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High around 15C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low نزدیک به 0C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

فلاورجان

جمعه

ابری
A mix of clouds and sun with gusty winds. High 22C. باد W از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
نیمه ابری this evening followed by increasing clouds with showers developing نیمه شب. Low 9C. W winds از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 40%.

شنبه

بارانی
Cloudy with occasional showers. High 21C. باد SW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه شب

nt_ابری
Some clouds early will give way تا generally صاف conditions overnight. Low 6C. W winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 24C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 7C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High 27C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 8C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

کاشان

پنج شنبه

صاف
صاف. Low 14C.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد light and variable.

جمعه

صاف
Sunny, along with a few afternoon clouds. High around 30C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
پوشیده از ابر. Low 17C. باد WSW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Intervals of clouds and sunshine. High around 25C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 12C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 29C. باد light and variable.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 14C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

گلپایگان

جمعه

صاف
Sunshine تا start, سپس a few afternoon clouds. High 22C. باد SW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Cloudy. Low 9C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
A mix of clouds and sun در صبح will give way تا ابری skies and light بارندگی during afternoon. High 14C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low around 5C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
A mainly sunny sky. High around 20C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low نزدیک به 5C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Mainly sunny. High 22C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 6C. باد WSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

لنجان

چهارشنبه

ابری
Sun and clouds mixed. High 24C. باد WSW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری. Low 9C. WSW winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 26C. SW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sunny early پس از آن کمی ابری and windy lازer in day. High 28C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
پوشیده از ابر. Low 11C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Cloudy early with partial sunshine expected lازe. High 23C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 6C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

مبارکه

چهارشنبه

ابری
نیمه ابری. High 22C. باد WSW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

چهارشنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 8C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه

صاف
Generally sunny despite a few afternoon clouds. High 24C. SW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low 11C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه

صاف
Sunny. High 27C. باد WSW از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری early with increasing clouds overnight. Low 11C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارانی
Rain showers early with overcast skies lازer in day. High 21C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 50%.

شنبه شب

nt_صاف
صاف skies. Low around 5C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

نائین

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری and windy. High around 25C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

پنج شنبه شب

nt_صاف
Mainly صاف skies. Low 14C. WSW winds از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت, decreasing تا 5 تا 10 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
پر باد with a few clouds from time تا time. High 28C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
نیمه ابری during evening followed by ابری skies overnight. Low 14C. باد W از 25 تا 40 کیلومتر در ساعت.

شنبه

ابری
Cloudy skies early, followed by partial صافing. High 21C. WSW winds از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت, increasing تا 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 9C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Sunny skies. High 24C. باد NNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 11C. باد SSW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

نجف‌آباد

پنج شنبه

ابری
نیمه ابری. Low 11C.

پنج شنبه شب

nt_ابری
نیمه ابری skies. Low 11C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه

ابری
Sun and a few clouds with gusty winds. High 24C. باد WSW از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_بارانی
Showers early becoming less numerous lازe. Low نزدیک به 10C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

شنبه

بارانی
Becoming partly ابری after some morning light بارندگی. High 21C. باد WSW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

شنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 6C. باد W از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه

صاف
Mainly sunny. High 24C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
صاف. Low 6C. باد W از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

نطنز

جمعه

ابری
Sunshine early followed by ابری skies this afternoon. High around 25C. باد WNW از 15 تا 30 کیلومتر در ساعت.

جمعه شب

nt_ابری
Cloudy skies. Low 12C. باد SW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت.

شنبه

بارندگی
Cloudy with بارندگی developing lازer in day. High 17C. باد WNW از 15 تا 25 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 70%.

شنبه شب

nt_بارانی
Rain showers در عصر with صاف skies overnight. Low 7C. باد W از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت. احتمال بارندگی 60%.

یکشنبه

صاف
Sunny. High 23C. باد N از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

یکشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 11C. باد SW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه

صاف
Sunny skies. High نزدیک به 25C. باد NE از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.

دوشنبه شب

nt_صاف
A mostly صاف sky. Low 12C. باد WNW از 10 تا 15 کیلومتر در ساعت.