شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با پولک
پولک از زنجان ١٢ بهمن ٩۶


چت اورداپ

اینارو چجوری از کارت ملی شناسایی میکنن
b.a.h.ar ٢٩ بهمن ٩۶

نگین شب ٢٩ بهمن ٩۶

سامان اندی ٢٩ بهمن ٩۶

t a r a n o m ١٢ بهمن ٩۶

منم مثل اینام

آوااااای بهار ١٢ بهمن ٩۶

اره خدایی یه جایی کارمیکردم لازم بود تطابق بدم بخدااهیچ نمیتونستم جه مردا چه خانماا

الناز33 ١٢ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس یزد 23
نرگس یزد 23 از یزد ٢٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

آپامه جان ٢٩ بهمن ٩۶

جونم نرگسی

سلطان مسعود ٢٩ بهمن ٩۶

هی وای من،ذهنو ودل و قلب شماها مث امواج دریا دایم در تلاطمه کمی دقت،دیرباوری،غرور

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس یزد 23
نرگس یزد 23 از یزد ٢٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با الیکا55
الیکا55 از مازندران ٨ بهمن ٩۶
زندگی یعنی امیدوار بودن، محبوب من!

زندگی

مشغله‌ای جدی است

درست مثل دوست داشتن تو ...


چت اورداپ

آوااااای بهار ٢۶ بهمن ٩۶

الیکا55 ١١ بهمن ٩۶

دوستان تشکر **محمد عزیزم تشکر**

محمد متين ١١ بهمن ٩۶

درست مثل دوست داشتن تو ...

آوااااای بهار ١٠ بهمن ٩۶

خوبم اره همیشه خوب باشی

الیکا55 ١٠ بهمن ٩۶

سلام آواااااای بهار جونم .. خوبی

آوااااای بهار ١٠ بهمن ٩۶

چطوری البکااخوبی

عضو چت اورداپ