شبکه اجتماعی دانشجویان کشاورزی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با رها202020
رها202020 از تهران ١ اسفند ٩۵


چت اورداپ


بچه ها این منم هرکی میخواس ببینه
نگا کنه
حمیدد54 ٢ اسفند ٩۵

زی زی گلو آسی پاسی دراز کوتا تا به تو

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها202020
رها202020 از تهران ٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ

سسسسسس ٢ اسفند ٩۵

اشکمهر ٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها202020
رها202020 از تهران ١ اسفند ٩۵


چت اورداپ

7833 ٢ اسفند ٩۵

amirrr ٢ اسفند ٩۵

enerji nao energy

enerji ٢ اسفند ٩۵

پاک شوید خخخ

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها202020
رها202020 از تهران ١ اسفند ٩۵


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها202020
رها202020 از تهران ١ اسفند ٩۵
میشه.................. اگه کار خاصی ندارین نیاین خصوصیم
رها202020 ١ اسفند ٩۵

عزیزم من خودمو بالا نمیگیرم شماره میدین میخواستم بگم اکه دنبال پسر باشم بیرون زیاده

nima27k ١ اسفند ٩۵

خوتو زیاد بالا نگیر دست بالای دست بسیارس است

عضو چت اورداپ