شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ١۴ تير ٩٧


چت اورداپ


پیشِ من کامِ رقیب از لعلِ خندان می‌دهد
از یکی جان می‌ستاند؛
بر یکی جان می‌دهد....
banoo_18 ۴۵ دقیقه قبل

یااسین ١٩ مرداد ٩٧

باران بانو هانا آوا

آوای بهار ١٩ مرداد ٩٧

hana110 ١٧ مرداد ٩٧

banoo_18 ١۶ مرداد ٩٧

باران1384 ١۶ مرداد ٩٧

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ٢٢ مرداد ٩٧


چت اورداپ


کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش
ولی آهسته می گویم الهی بی اثر باشد
یااسین ۵۶ دقیقه قبل

پسرک بانو

banoo_18 ١ ساعت قبل

معنی دلتنگی رو میدونی؟معنی خسته بودن رو؟..................................

پسرک معتاد ٨ ساعت قبل

یااسین ٨ ساعت قبل

یگانه الهام

yeganam دیروز

این اپکن اشتباه شد...

elham1365 دیروز

چقدر تلخ

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


اکنون کجاست؟
چه میکند؟ کسی که فراموشش کرده ام
banoo_18 ١ ساعت قبل

یااسین ١ ساعت قبل

یگانه الناز

الناز33 ۶ ساعت قبل

چت اورداپ

yeganam ۶ ساعت قبل

یااسین ۶ ساعت قبل

آوا الهام

elham1365 ٨ ساعت قبل

نمیدونم زنگ بزن بپرس

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان دیروز


چت اورداپ


تقدیم به دوستان عزیز
پسرک معتاد ١١ ساعت قبل

دژئاگر ١١ ساعت قبل

عاشق فضای گلخونه و گلفروشیام

یااسین ١١ ساعت قبل

دوستان

naghme دیروز

خیلی حسه خوبی داره..

elham1365 دیروز

سپاس..

محمدرضاا دیروز

عضو ارشد
چت کردن با avaa13731213
avaa13731213 از خراسان رضوی ١۵ ساعت قبل


چت اورداپ

سلامتی همه ی ما دهه هفتادیا که مظلــوم تـرین دهـه هستیــم . . .

نه مث دهـه هشتادیا این همــه امکانآت داشتیــم . . .

و نه مث دهـه شصتیا از کـم امـکاناتی ایـن همه خــآطره . . .

تـا بچــه بودیـم این دهـه شصتیـــا اذیتــمون میـکردن . . .

حالـآ هم کـه بزرگـ شدیــم دهــه داینــاسـورای هشـــــــــتادی . . .

طفلکــیای همیشه مظلومیــــم اصــن !
باران1384 ١۵ ساعت قبل

avaa13731213 ١۵ ساعت قبل

اهل جهنم ١۵ ساعت قبل

عضو چت اورداپ