شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢ ساعت قبل


چت اورداپحواست پرت بود ،

و حواست به منی که حواسم پرت تو بود ،

نبود ...
سامان اندی ٢٧ دقیقه قبل

7833 ٣۴ دقیقه قبل

خوشم اومد

سام 266 ٣٧ دقیقه قبل

آخ که این حواس پرتی امان از من بریده

maryam p r ۴۴ دقیقه قبل

لیلیوم ١ ساعت قبل

بانوی دی ١ ساعت قبل

عضو ارشد
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢ ساعت قبل


چت اورداپ

پویا 16 ٣٢ دقیقه قبل

سارا7456 ٣۵ دقیقه قبل

سام 266 ۴٠ دقیقه قبل

ای کاش اگر با کسی دوست بودیم بعد دشمن شدیم رازهاشو بر ملا نکنیم و آبروشو نبریم چون باعث میشیم اون شخص به هیچکس اعتماد نکنه

maryam p r ۴٢ دقیقه قبل

لیلیوم ١ ساعت قبل

مهسا77 ٢ ساعت قبل

بله کاملا درسته

عضو ارشد
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢ ساعت قبل


چت اورداپدلم تنگ شده !
برای یک حادثه ...

حادثه ای شبیه کوبیدن باران به پنجره ...
شبیه باز شدن شکوفه ای در دل سنگ ...

من

دلم تنگ حادثه ایست...

حادثه ای

شبیه آمدن تو ..
سام 266 ۴٣ دقیقه قبل

محمدرضا از یزد آمده ای تا چشممان را با نوایت امیدوار به دیدنش کنی ؟ خوش آمدی که روزنه ی امیدی در این شب های تنهایی

شایسته79 ۴٣ دقیقه قبل

maryam p r ۴۵ دقیقه قبل

مهسا77 ١ ساعت قبل

پستات عالین مرسی

بانوی دی ١ ساعت قبل

parnya ٢ ساعت قبل

شبیه امدن تو

عضو ارشد
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢ ساعت قبل


چت اورداپبلــــندتـــرین...

"فریـــــاد دنیــــــا"

اشکـــــی اســت

کــــه

"بـــیصـــدا "

از

گوشـــه ی چشـــم

"جـــاری"

مــی شــود!
maryam p r ١ ساعت قبل

لیلیوم ١ ساعت قبل

بله

سام 266 ١ ساعت قبل

آفرین عالی بود...

باران099 ١ ساعت قبل

عالی بود

بانوی دی ١ ساعت قبل

مهسا77 ٢ ساعت قبل

این پست خیلی قشنگه افرین برای انتخابت

عضو ارشد
چت کردن با محمدرضا یزد


چت اورداپروز جهانی ایمونولوژی مبارک


چت اورداپروز جهانی دامپزشکی مبارک
مهسا77 ١ ساعت قبل

هم دکترن هم مشاور هم مهندس و.............

لیلیوم ١ ساعت قبل

مشاورم هستن؟؟ بسیار عالی

مهسا77 ١ ساعت قبل

لیلیوم جان محمد رضا مشاور تحصیلی منم هست

لیلیوم ١ ساعت قبل

عه آقا محمد رضا شما هم دامپزشکی ؟من فک کردم فقط زهله هست عذر .روزتون مبارک

parnya ٢ ساعت قبل

تبریک ...

مهسا77 ٢ ساعت قبل

محمد رضای گل بهت تبریک میگم

عضو ارشد