شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با بهنیا
بهنیا از فارس ٧ دقیقه قبل
این هم سلاح جدید جهت کشتن سامان قندی


چت اورداپ


سامان اندی ١ دقیقه قبل

نه من دشمن تکفیری هام

بهنیا ٣ دقیقه قبل

مگه تکفیری هستی؟؟؟؟؟حالا دیگه کشتنت شده واجب شرعی

سامان اندی ۴ دقیقه قبل

چقدر من دشمن خوبیم..... انواع صلاح و .... بهنیا قندی نمیشه تکفیری حسابم نکنی

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهنیا
بهنیا از فارس ١۶ مرداد ٩۶
الناز سه تا نخ مو داشته......میره آرایشگاه.به آرایشگره میگه موهامو بالا بزن.طرف میاد شونه بزنه به موهاش یکیش کنده میشه.....میگه الناز یکیش کنده شد.الناز میگه خب فرق وسط بزن....ارایشگره میاد شونه بزنه یکی دیگه از موهاش کنده میشه....طرف به الناز میگه یکی دیگه هم کنده شد...الناز میگه مهم نیست...یه وری بزن....طرف میاد شونه کنه اخری هم کنده میشه...میگه اینم که کنده شد...الناز میگه اصلا پریشون ولش کن.
متاهل 29 ٢ ساعت قبل

سامان اندی ٢ ساعت قبل

بهنیا ٢٢ ساعت قبل

اوداپ....سرزمین کچل ها

الناز33 دیروز

الهی همه تون کچل شین

لیلی 19 ٢٢ مرداد ٩۶

بهنیا ٢٢ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢۶ مرداد ٩۶


چت اورداپتو سکوت می کنی

و فریاد زمانم را نمی شنوی

یک روز

من سکوت خواهم کرد

و تو آن روز برای اولین بار

مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید …
متاهل 29 ٢ ساعت قبل

دلتنگی یعنی تو.....دلشوره یعنی تو....میمیرم من بی تو....میمیری تو بی من.جـــوآبـ ــتـه

زهرا7890 ٢ ساعت قبل

مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید …

سامان اندی ٢٨ مرداد ٩۶

مهسا77 ٢٨ مرداد ٩۶

دلتنگی یعنی تو.....دلشوره یعنی تو....میمیرم من بی تو....میمیری تو بی من

nafas 6 ٢۶ مرداد ٩۶

وزن دار نمی گویم قافیه هم نمی گذارم بی پرده و رک می گویم دلتنــــــگمــ...

th78 ٢۶ مرداد ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢٢ مرداد ٩۶


چت اورداپبعضی پایان ها

آهنگ خوش آغاز دارند

مثل پایان نیامدن تو

مثل پایان انتـظار من
پسرک معتاد ٢ ساعت قبل

متاهل 29 ٢ ساعت قبل

زهرا7890 ٢ ساعت قبل

بعضی پایان ها...

avahasti ٢۴ مرداد ٩۶

yasna67 ٢٢ مرداد ٩۶

اسم فامیل ٢٢ مرداد ٩۶

بی خیال ....................................

عضو ارشد
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٣ مرداد ٩۶


چت اورداپنبودنـت ثابت کرد مـرگ حق است …

وقتـی

ندارمت

مرگ حق مـن است ….!
متاهل 29 ٢ ساعت قبل

یکم به فکر خودت باش.مرگه واسه اونی که میره

زهرا7890 ٢ ساعت قبل

مرگ حق همه است

محمدرضا یزد ١١ مرداد ٩۶

از زیستن بی تو مگو، زیستن این نیست ور هست به زعم تو، به تعبیر من این نیست از بویش اگر چشم دلم را نگشاید یکباره کفن باد به تن، پیرهن این نیست

الناز33 ٨ مرداد ٩۶

آدما تکراری نمیشن عوض میشن و اونقد دور میشن ازت که دیگه احساس آشنایی نداری باهاشون.

محمدرضا یزد ٧ مرداد ٩۶

هرشب تو رویای خودم اغوشت تن میکنم ..اینده این خونه رو با شمع روشن میکنم

الناز33 ۶ مرداد ٩۶

وقتی ندارمت....... چه اول هفته...... چه اخرهفته....... باشد....... دنیا بی تو هیچ است...

عضو ارشد