شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با بهاره123
بهاره123 از اردبیل ٣ ساعت قبل


چت اورداپبرا همتون همچین آرزو میکنم.....


چت اورداپ

شیانا ١ ساعت قبل

الهی آمین

تینا20202020 ٢ ساعت قبل

سامان اندی ٢ ساعت قبل

grand mother ٢ ساعت قبل

الهی آمین

مهدی17کاشمر ٢ ساعت قبل

مرسی

نفسna ٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهاره123
بهاره123 از اردبیل ١ ساعت قبل


چت اورداپ

شیانا ١ ساعت قبل

علی 5080 ١ ساعت قبل

سرباز888 ١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهاره123
بهاره123 از اردبیل ١ ساعت قبل


چت اورداپ


چت اورداپ

الناز33 ١ ساعت قبل

سلامتی هر دوشون

سرباز888 ١ ساعت قبل

عالیییییییییییی

sanan ١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهاره123
بهاره123 از اردبیل ٢ ساعت قبل


چت اورداپروی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت /// آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد
grand mother ٢ ساعت قبل

آشناا ٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهاره123
بهاره123 از اردبیل ٢ ساعت قبل


چت اورداپ

grand mother ٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ