شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ٢ اسفند ٩۶


چت اورداپجبران نمی شوی
حتی
به گريه های عميق .. !
شایان 123 ٢ ساعت قبل

yalda1374

yalda1374 ٢ ساعت قبل

ساعت ها را جلو میبرند امّا ما هنوز در گذشته ی خود غرقیم!! ولی من هنوز که هنوز است،در همین نیمه شب اعتراف میکنم که تو را دوبار دوست دارم هم به وقِت جدید هم به وقِت قدیم

پاییز- ٢٧ اسفند ٩۶

گاهی زورِ گریه هایت ، به دلتنگی هایت نمیرسد ... و اسم این " گاهی ها " شب است ... !

نرگس0 ٢٧ اسفند ٩۶

هوووم آره

محمدرضاا ٢٧ اسفند ٩۶

سلطان دلت شاد

سلطان مسعود ٢٧ اسفند ٩۶

مدیر چت
چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ٢٢ اسفند ٩۶


چت اورداپهیچ چیز مثل قبل نیست
yalda1374 ٢ ساعت قبل

هیچ چیز مثل قبل نیست

زهرا7890 ٢٣ اسفند ٩۶

شب های قبل از تو شعر میخواندم، چای مینوشیدم، به گلدان های کوچک اتاقم میرسیدم، آدم ها را دوست داشتم... بی هوا پریدی میانِ آرامشم بی هوا هم رفتی... کتابِ شعرها خاک میخورند، چای در فنجان یخ زده است، گل های گلدان خشک شده اند، از آدم ها متنفرشده ام! سرت سلامت...

parnya ٢٣ اسفند ٩۶

نمیتونه هم باشه چون دنیا ثابت نمیمونه

زهرا7890 ٢٣ اسفند ٩۶

و عمر احساسات یک زن ذره ذره با هر کوتاه آمدنی کوتاه میشود

nafas 6 ٢٣ اسفند ٩۶

در زندگی برای هر آدمی از یک روز از یک جا از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست نه روزها ، نه رنگها ، نه خیابانها

سوگل 22 ٢٣ اسفند ٩۶

شـاعـرے کـه نشـانے ات را نداشـت، شعـرهـایـش را بـه پیـراهـن بـاد سنجـاق کـرده اسـت، کـاش امـشب، پنجـره ے اتاقـت بـاز مـانـده باشـد .. !

مدیر چت
چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ١١ اسفند ٩۶


چت اورداپشاید واسه همینه ک من از تو واهمه دارم
yalda1374 ٢ ساعت قبل

♥وحید♥ ٢٨ اسفند ٩۶

کامی سیتی ٢٨ اسفند ٩۶

محمدرضاا ٢٨ اسفند ٩۶

واهمه دارم از تو ، از خودم

yasna67 ٢٢ اسفند ٩۶

سلطان مسعود ٢٢ اسفند ٩۶

مدیر چت
چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ٣ اسفند ٩۶
روبرو شدم باقلبم ..رفتم بدنبال اونیکه میشناختم ...تا پیدایش کنم اما ،اما خودم رو گم کردم
نرگس23 ١٢ ساعت قبل

روبروی من ی تصویر هزار تیکه شدس...ک باهر بار رفتنت ی تیکشو گم کردم

زهرا7890 ١۵ اسفند ٩۶

دوستت دارم و این تنها حرفِ جهانِ پر هیاهوی من است

yalda1374 ۴ اسفند ٩۶

محمدرضاا ۴ اسفند ٩۶

با خودم بدون تو چیکار کنم ..چجوری ازش فرار کنم ...دیگه فایده ای نداره ..1000تیکه شدم ک با هربار رفتنش یه تیکه از خودمو گم کردم

سامان اندی ٣ اسفند ٩۶

b.a.h.ar ٣ اسفند ٩۶

مدیر چت
چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ١٢ اسفند ٩۶


چت اورداپتا مرا
می نگرد
قافیه را می بازم‌...
محمدرضاا ١ فروردين ٩٧

لبریز از تو ام جانا ، سال نو توام با عطر تو

نگین شب ٢٨ اسفند ٩۶

هیلیا78 ٢٨ اسفند ٩۶

رفــــت و گفــــت: خــــُدانگهــــدارت گفتــــم بــــرو ولـــے اگــــر سر راهــــت خُـــــدا رٱ دیدے بــــگو: دلِ شکستــــہ نگهــــدار نمــے خــــواهــــد..

لیدا30 ٢٨ اسفند ٩۶

الناز33 ٢٨ اسفند ٩۶

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی کاهش جان تو من دارم و من می دانم که تو از دوری خورشید چها می بینی

علیرضا99 ٢٧ اسفند ٩۶

مدیر چت