شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٨ ساعت قبل


چت اورداپ

پینار ١۶ ساعت قبل

کم گوی و گزیده گوی؛ چون در ...

مهسا 29 ١٨ ساعت قبل

موافقم

عضو قدیمی سایت
سامان اندی دیروز

ببخشید موافق نیستم و شدنی نیست ، فقط باعث اختلاف میشه

لیلیوم دیروز

ینی ی روز یاد میگیرم این موضوع رو؟

ava2016 دیروز

pooria2997 دیروز

...........

mahdie دیروز

همیشه جواب نمیده

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢٨ ارديبهشت ٩٩


چت اورداپ

رها413 ١٢ تير ٩٩

نیستی خوشگل

موقت ٢٨ ارديبهشت ٩٩

زهره 21 ٢٨ ارديبهشت ٩٩

**پسرکوهستان** ٢٨ ارديبهشت ٩٩

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٣ خرداد ٩٩


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٣ خرداد ٩٩


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت