شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١۴ آبان ٩٧


چت اورداپ

سلطان مسعود ١٩ آبان ٩٧

خودت بهترینی

asal24 ١٩ آبان ٩٧

سلام اجیم مرسی خودت گلی، کم پیدایی عزیزم

ایوب2 ١٩ آبان ٩٧

سرخ 2017 ١۴ آبان ٩٧

از شما بعید اس

ززههرراا ١۴ آبان ٩٧

آشناا ١۴ آبان ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٢ آبان ٩٧


چت اورداپ

asal24 ١٩ آبان ٩٧

ایوب2 ١٩ آبان ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٢ آبان ٩٧


چت اورداپ

asal24 ١٩ آبان ٩٧

ایوب2 ١٩ آبان ٩٧

آشناا ١٢ آبان ٩٧

**yalda** ١٢ آبان ٩٧

کچل نیاز به کسی نداره

علی آقای بارانی ١٢ آبان ٩٧

همه اینارو گفتی درست و غلط اندر غلط گفتی چون اگر همه اینا کل یا کچل باشند باید بیان زیره دست خودم نه آرایشگر

**yalda** ١٢ آبان ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٢ آبان ٩٧


چت اورداپ

پسرک معتاد ١٢ آبان ٩٧

یه نگاهی هم به سقف داشته باشین

**پسرکوهستان** ١٢ آبان ٩٧

جمله عالی

امیرپاشا ١٢ آبان ٩٧

مخاطب خاص داشت فقط میتونم بگم ای ول به جمله ات

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٢ آبان ٩٧


چت اورداپ

**yalda** ١٢ آبان ٩٧

علی آقای بارانی ١٢ آبان ٩٧

پسر وقتی میاد زن بگیره میخاد زندگیش بهشت بشه و وقتی زندگیش جهنم بشه دیگر هیچ تعهدی نخواهد داشت...

پسرک معتاد ١٢ آبان ٩٧

اگه چس کلاس نزارین. دروغ نگین و صادق باشین احتمال موندن طرف خیلی بیشتر میشه

**پسرکوهستان** ١٢ آبان ٩٧

ڪاش. . .

*ارش* ١٢ آبان ٩٧

3پیده ١٢ آبان ٩٧

کاش میشد ولی میدونی چیه رو حرف خودشون هم واینمیسن

عضو قدیمی سایت