شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با بنیامین24


چت اورداپ


اینم اخر عاقبت بچه پرو بودن
نیما کلک ٢٠ دي ٩۶

علیرضا99 ٢٠ دي ٩۶

غزل19 ١٣ آذر ٩۶

بانو1364 ١٣ آذر ٩۶

اي جان

الناز33 ١٣ آذر ٩۶

motahl 30 ٨ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با **yalda**


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با **yalda**


چت اورداپ

ستاره ss ١٧ دي ٩۶

از بس عاشق همیم

nafas 6 ١٧ دي ٩۶

ستاره کنکورم داره به تو فکر میکنه

ستاره ss ١٧ دي ٩۶

بارانا

الناز33 ١٧ دي ٩۶

aida15 ١٧ دي ٩۶

فرهادی

باران1384 ١٧ دي ٩۶

.... عشقم

عضو چت اورداپ
چت کردن با **yalda**


چت اورداپ

ستاره ss ١٧ دي ٩۶

yeganam ١٧ دي ٩۶

علی شاهکار ١٧ دي ٩۶

avahasti ١٧ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با **yalda**


چت اورداپ

علی شاهکار ١٧ دي ٩۶

عضو چت اورداپ