شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با فشفشه1
فشفشه1 ٢٨ فروردين ٩۶
banoo_18 ٢٨ فروردين ٩۶

من عاقش اون چادری اولیم

الیکا55 ٢٨ فروردين ٩۶

امیر 464 ٢٨ فروردين ٩۶

دختر شوخ ٢٨ فروردين ٩۶

آها ولی آخریه سالم سالمه

فشفشه1 ٢٨ فروردين ٩۶

اتيش گرفتم زغال شدم

دختر شوخ ٢٨ فروردين ٩۶

پنج زورو و چشم درآمده

عضو چت اورداپ
چت کردن با فشفشه1
فشفشه1 ٢٢ فروردين ٩۶
سلااااااااااااااااااااااااااااااام خدمت هرکي بم سلام کنه
هستی1 ٢۶ فروردين ٩۶

سلوووم

آنا67 ٢۶ فروردين ٩۶

سلوم فشفششششه

فشفشه1 ٢۶ فروردين ٩۶

ساندیس ٢۶ فروردين ٩۶

سلام به سردی کولر در گرمای هوا

علیییی ٢۶ فروردين ٩۶

سلام علکوم فشفشه گللللللل;-);-)

pinar90 ٢٢ فروردين ٩۶

سلام

عضو چت اورداپ
چت کردن با فشفشه1
فشفشه1 ٢۵ فروردين ٩۶
سوغات افريقا چيه يکي کمک کنهههههههههههههه
باران099 ٢۵ فروردين ٩۶

بیا خصوصیم واست میگم

فشفشه1 ٢۵ فروردين ٩۶

کدومو برات بيارم ؟

دیکتاتور متواضع ٢۵ فروردين ٩۶

عاج فیل پشم شتر مرغ دندون نیش شیر سم مامبای افریقایی

عضو چت اورداپ
چت کردن با فشفشه1
فشفشه1 ٢٢ فروردين ٩۶
میخوام یکم حواستونو پرت کنم از تبریک های عادی روز پدر و جایگاه پدر و کوه بودنش و این صحبتا
میخوام یکم فک کنیم بع کسایی کع پدر ندارن خب
پدرشون فوت کردع؟نه پرت تر از این حرفا
اونایی کع پدر دارن ولی ندارن سخت شد؟ نه خیلی آسونه قضیع اونایی کع باباشون خیلی وقتع واسشون مردع دفنش کردن یع گوشع از مغز و قلب و زندگیشون اونایی کع پدرشون پدری نکرد در حقشون
اون پدری رو کع با اصرار و به اشتباه ازدواج کرد و تاوانش رو بچع بیچارع داد
اونی کع یع بیمار روانی بود و سیستم کهنه فکری خانوادش درمانشو ازدواج معرفی کرد
اونی کع فضانوردی با اعتیاد رو ترجیح داد بع سفر با خانوادع
اونی کع لایق جایگاه پدر نبود ولی پدر شد
نکن عزیزم
وقتی نمیتونی پدر خوبی باشی درست نکن خب بچع برکت زندگیع؟ به چه قیمتی؟به قیمت از دست رفتنش؟
بع قیمت اینکع باشی در حکم یک جنازع تو زندگیش
روز پدرو واسع فرزندت روز یادآوری بدبخت بودنشون نکن
عضو چت اورداپ
چت کردن با فشفشه1
فشفشه1 ١١ فروردين ٩۶
سلام دوستان .لطفن همه چت روم عمومي خيلي سريع مراجعه کنين .قراره دور هم خوش باشيممممممم خخخخخخخخخخخخخخخخ
فشفشه1 ١١ فروردين ٩۶

هعييييييييييييييييييييي

مستی44 ١١ فروردين ٩۶

چت روم اولا چقدخوب بود

عضو چت اورداپ