شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١۵ ساعت قبل


چت اورداپ

موقت ١۴ ساعت قبل

مهران4030 ١۴ ساعت قبل

sara71 ١۵ ساعت قبل

asal ١۵ ساعت قبل

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با احساس خاموش
The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …
لیلیوم دیروز

reza rezaei دیروز

آخرین حضور: 25 دي 98

دنیا000001 ١٠ دي ٩٨

پینار ١٠ دي ٩٨

*ارش* ٣ آذر ٩٨

نجورسن

_ارسلان_ ۵ شهريور ٩٨

آدم بد کیه ؟ آدم خوب کیه؟ اگه نتونیم جواب این سوالارو بدیم..یا جوابامون باهم فرق کنه چی؟

عضو ارشد
  چت کردن با **yalda**


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**


چت اورداپ

امیرحسام65 ٢٨ دي ٩٨

محمدرضاا ٢٨ دي ٩٨

mahsa77 ٢٨ دي ٩٨

وقتی میدونی بهش نمیرسی دوست داشتنش بی فایدس

امین-مقدم ٢٨ دي ٩٨

و یلدایی در این نزدیکی

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت