شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١۶ آبان ٩٩


چت اورداپ

mahdie ١۶ آبان ٩٩

زمینه تاریک.... دلت همیشه شاد باشه دختر چهار ستاره

سامان اندی ١۶ آبان ٩٩

سوگند ١۶ آبان ٩٩

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١۵ آبان ٩٩


چت اورداپ

سوگند ١۵ آبان ٩٩

می ترسم از کرونا

آزادی خواه ١۵ آبان ٩٩

رهام1380 ١۵ آبان ٩٩

من کلا گیاه خوار هستم تا حالا مشکلی نداشتم.

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١۵ آبان ٩٩


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٣ آبان ٩٩


چت اورداپ

mahdie ١٣ آبان ٩٩

اسکرین شات؟؟!!تا باد چنین بادا

آوای بهار ١٣ آبان ٩٩

سعدی اگرعاشقی کنی و جوانی...عشق محمدبس است و آل محمد

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٢ آبان ٩٩


چت اورداپ

سوگند ١٢ آبان ٩٩

بگذار اینگونه برایت بگویم.....حتی وقتی که خدارو هم دوست ندارم فقط اونی ک دوستش دارم و برام مونده تویی

ساقه طلایی ١٢ آبان ٩٩

**پسرکوهستان** ١٢ آبان ٩٩

عضو قدیمی سایت