شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٢ آبان ٩٧


چت اورداپ

الناز33 ۶ دي ٩٧

asal24 ١٩ آبان ٩٧

ایوب2 ١٩ آبان ٩٧

آشناا ١٢ آبان ٩٧

**yalda** ١٢ آبان ٩٧

کچل نیاز به کسی نداره

علی آقای بارانی ١٢ آبان ٩٧

همه اینارو گفتی درست و غلط اندر غلط گفتی چون اگر همه اینا کل یا کچل باشند باید بیان زیره دست خودم نه آرایشگر

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٢ آبان ٩٧


چت اورداپ

الناز33 ۶ دي ٩٧

من اول سعی میکنم اشتباهشو پاک کنم شاید ادم بشه.. اگه ادم نشد خودشو کلا محو میکنم

asal24 ١٩ آبان ٩٧

ایوب2 ١٩ آبان ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١۴ آبان ٩٧


چت اورداپ

parnya ۶ دي ٩٧

بنفشه95 ۶ دي ٩٧

خوب خوبانی

سلطان مسعود ١٩ آبان ٩٧

خودت بهترینی

asal24 ١٩ آبان ٩٧

سلام اجیم مرسی خودت گلی، کم پیدایی عزیزم

ایوب2 ١٩ آبان ٩٧

عضو قدیمی سایت