شبکه اجتماعی دانشجویان هواپیما

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کماندار200
کماندار200 از تهران ۴ شهريور ٠٠


چت اورداپ

ava2016 ۴ شهريور ٠٠

زیبا

پوریا کفترباز ۴ شهريور ٠٠

خدا ب هممون یه خوشگلشو قسمت کنه. دختر خوشگل تو دل برو، یه نعمته والا

عضو چت اورداپ
چت کردن با کماندار200
کماندار200 از تهران ١ شهريور ٠٠


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با کماندار200
کماندار200 از تهران ٣١ مرداد ٠٠


چت اورداپ

damned ٣١ مرداد ٠٠

باردانش بگیر درختم

عضو چت اورداپ
چت کردن با کماندار200
کماندار200 از تهران ١۶ مرداد ٠٠


چت اورداپ

sensitive98 ١٧ مرداد ٠٠

mahdie ١٧ مرداد ٠٠

الان سما رو دیدین؟؟؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با کماندار200
کماندار200 از تهران ١٢ مرداد ٠٠
سلام به عشق خودم و دوستان اورداپی حالتون چطوره❤
پینار ١٣ مرداد ٠٠

سلام ممنون شما خوب هستید؟

عضو چت اورداپ