شبکه اجتماعی دانشجویان نمایش

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با  چت جوجوی باباش
چت جوجوی باباش از تهران ١٩ شهريور ٩۶
سلام.
جوجوی باباش ١٩ شهريور ٩۶

مرسی از همه دوستان

الناز33 ١٩ شهريور ٩۶

سلام جوجوی باباش خوش اومدی

تنهای زخمی ١٩ شهريور ٩۶

سلام

جوجوی باباش ١٩ شهريور ٩۶

رز وحشی ١٩ شهريور ٩۶

سلام عشقم

maryam p r ١٩ شهريور ٩۶

سلام چند سالته

عضو چت اورداپ